Краєзнавчо-дослідницька робота учасників гуртка "Літературне краєзнавство" (кер. Липовська Л.А.) «Капелани – духовний щит України»


/Files/images/капелани 3.jpg

Відповідно до Положення про Всеукраїнську краєзнавчу експедицію учнівської молоді «Моя Батьківщина – України» вихованці гуртка «Літературне краєзнавство» ліцею №3 імені Лесі Українки впродовж вересня-жовтня 2021 року проводили краєзнавчо-дослідницьку роботу «Капелани – духовний щит України» (напрямок « З попелу забуття»)

Із початком бойових подій на сході України активно розвинулося військове капеланство, адже присутність церкви була потрібною на передовій: в окопах, на руїнах, у «сірій зоні», де військові потребують надії і слів розради.


/Files/images/капелани 2.jpg

Віійна.... Жахлива подія, пекуча рана, яка болить чи не кожній родині. Це завжди жорстокість, виклик сучасному українському суспільству, що часто проявляється як психологічний розлад. Духовність сприяє поверненню до людяності, а осмислена людяність - це те, що робить воїна захисником, формує його духовні цінності.

Джерельна база дослідження включає історичні та сучасні оповідні й документальні джерела. Про роль духовенства у війську Київської Русі, княжої доби та доби козацтва відомо з Іпатіївського та Радзивіллівського літописів, літописів Самійла Величка, праць І. Крип'якевича, О.Апановича, В. Борщевича, Д. Забзалюка. Аспектами душпастирської опіки над вояками УСС, УГА, УНР та УПА займалися митрополити УАПЦ Іларіон та УГКЦ Андрій Шептицький, православний протоієрей Павло Пащевський; вчені й отці української діаспори: І. Лебедович, В. Лаба, Л. Шанковський. Сучасний стан капеланства в ЗСУ висвітлюється в наукових працях В. Бугаєнка, Ю. Лисенка, В. Марчука, Д. Садов’яка, в періодичній пресі, електронних ресурсах. Законодавча база дослідження представлена документальними джерелами: нормативно – законодавчими актами, програмними документами громадських об'єднань капеланів України різних конфесій, проте потребує глибшого вивчення.


/Files/images/Капелани5 3.jpg

Мета роботи полягає у дослідженні історії капеланства від часів Київської Русі до наших днів; вивченні історичних засад становлення руху капеланів в українських військових формуваннях; дослідженні ролі капеланів під час воєнних дій; висвітленні сучасного стану військово-релігійного співробітництва в умовах російської агресії

/Files/images/Капелани 4-!.jpg

Мета зумовлює розв’язання таких завдань:

— здійснити теоретичний аналіз інформаційних джерел про історію виникнення капеланства;

— провести компаративний аналіз руху капеланів в різні історичні епохи;

— дослідити аспекти душпастирської служби волинських капеланів в умовах російської агресії.

Об’єкт дослідження: капеланство, як запорука психологічного здоров’я української нації в ході військових дій від часів Київської Русі до наших днів.

Предмет дослідження: душпастирська служба капеланів на захисті морального здоров’я військовослужбовців та суспільства в цілому.

Наші дослідження ми розпочали ще восени 2020 року та через карантинні обмеження вони були призупинені, а згодом продовжили у 2021 році.

Методика дослідження включає загальнонаукові методи дослідження: емпіричні (описовий метод, інтерв’ю, соціологічне опитування, бесіда та спостереження) та теоретичні (аналіз, синтез, узагальнення, систематизація і класифікація). Методологічною основою дослідження стали принципи історизму та науковості, які використовуються для опису душпастирської служби капеланів в українських військових формаціях.

Новизна дослідження: вперше зібрано та систематизовано матеріали про душпастирську службу ГО «Військові капелани Волині», їх основні напрямки роботи та важливість ролі капелана в українському війську в умовах російської агресії. В ході роботи нами доведено гіпотезу про те, що «Душпастирська служба капеланів у військових частинах України є важливою і необхідною».

Практичне значення роботи полягає в тому, що зібрані матеріали дослідження можуть бути використані вчителями історії для підвищення рівня обізнаності з історії капеланства здобувачів освіти. Підняті нами пиитання актуальні і важливі для патріотичного виховання молодого покоління ./Files/images/Капелани 6-1.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 319