Про організацію освітнього процесу в класах, які працюють за НПП «Інтелект України»

У 2019-2020р. у Ковельській спеціалізованій школі І-ІІІст.№3 ім. Лесі Українки за програмою науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» навчається 83 учні (1-А клас – кл. керівник Липець С.В., 2-Б клас – кл. керівник Остапюк А.В., 3-В клас – кл.керівник Лисюк О.М.)

Освітня діяльність у цих класах здійснюється відповідно до нормативних документів, які визначають навчально-виховний процес: Закону «Про освіту», Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти, «Освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України», «Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи».

Проєктні класи працюють за авторськими навчально-методичними матеріалами, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Це навчальна програма, методичні рекомендації для вчителів, підручники, посібники, зошити на друкованій основі, педагогічні програмні засоби, які видаються за позабюджетні кошти.

Згідно з Типовим навчальним планом школи, який узгоджено з Типовим навчальним планом початкової школи НПП «Інтелект України» тижневе навантаження учнів складає у 1-А класі -23 год, у 2-Б класі -25 год, у 3-В класі -26 год, з урахуванням годин, передбачених для фізичної культури.

У Типовому навчальному плані використано надану Державним стандартом початкової освіти можливість здійснення інтеграції різних освітніх галузей.

Завдання мовно-літературної освітньої галузі реалізується через навчальні предмети у 1, 2 класі «Українська мова» (6 год/тижд.) і «Я пізнаю світ» (1 год/тижд.), у 3 класі – «Українська мова» (3 год) і «Читання» (3 год), а також через предмет «Іноземна (англійська) мова» (1, 2 клас – 2 год інваріантної складової і 1 год варіативної складової, 3 клас - 3 год). Завдання математичної галузі реалізується через навчальні предмети «Математика» (1-2 кл. – 3 год, 3 кл. – 4 год) і «Я пізнаю світ» (1 кл. – 1 год, 2 кл. – 1,5 год), «Еврика» (3 кл. – 1 год). Завдання природничої освітньої галузі реалізується через навчальні предмети «Я пізнаю світ» (1кл. - 2год, 2 кл. – 2,5 год), 3клас – «Людина і світ» (3 год) і «Навчаємося разом» (2 год). Завдання мистецької освітньої галузі реалізується через предмети «Мистецтво» (1-3 кл. - 1 год), «Я пізнаю світ» ( 1-2 кл. - 1 год), інформатичної через предмет «Інформатика» (2, 3 кл. – 1 год), фізкультурної – через предмети «Фізична культура» (1, 2 класи – 2 год, 3 клас – 3 год), «Я пізнаю світ» (1, 2 кл. – 1 год), «Основи здоров’я» (3 клас – 0,5 год). Крім того, у 3 класі вивчається предмет «Трудове навчання» - 0,5 год.

З метою посилення індивідуальної роботи відповідно до «Порядку поділу класів на групи» здійснюється поділ класів на 2 групи при вивченні окремих предметів: українська мова, математика, англійська мова.

Визначення рівня навчальних досягнень учнів 1-А, 2-Б класу відповідно до Державного стандарту початкової освіти здійснюється за допомогою формувального (вербального) оцінювання, а 3-В – формувального та підсумкового (бального) оцінювання.

Процес навчання в класах, які працюють за програмою НПП «Інтелект України» побудований з урахуванням основних етапів навчання - засвоєння навчального матеріалу та його застосування на практиці. Через добре та продумане коло завдань та їх вдале чергування реалізовується концепція міцного засвоєння знань, періодичне повторення навчального матеріалу. Важливим моментом проєкту є формування емоційно-позитивного стану дитини в процесі навчання. Це відбувається через незвичну добірку видів завдань: виконання пісень під караоке, читання казок способом стеження за диктором презентації, робота з уривками мультфільмів та пошук переглянутого в тексті, вправа «Фотоапарат» тощо. Вправи у підручниках-посібниках поділяються на пробні, тренувальні, творчі. Дуже ефективними є завдання на розвиток зорової пам’яті, уваги, спостережливості, кмітливості, формулювання припущень, встановлення послідовності певних дій, самооцінку. Для кожного предмету і на кожний урок розроблені музичні вправи для 2 фізкультхвилинок, які тісно пов'язані з темою і змістом уроку.

Посібники, за якими працюють у класах, що навчаються за програмою «Інтелект України» містять творчі завдання, які спрямовані на виявлення дітей з високими інтелектуальними можливостями. У зошитах надані корисні інформаційні довідки та правила, які і допомагають учням краще опанувати новий матеріал, а потім при необхідності повторювати. Оцінювання засвоєних знань і умінь здійснюється в процесі повторення й узагальнення на кожному уроці під час виконання вправи «Великі перегони», яка дає змогу учням опанувати навички самооцінювання, а вчителю оцінити рівень знань дітей, побачити ефективність уроку.

Уроки української мови поєднують два етапи: розвиток правописних навичок та формування читацької компетентності. Ці уроки надзвичайно насичені та цікаві, містять різноманітні форми завдань, які дозволяють усвідомити тему та попрацювати у різних формах.

Новими та продуктивними є уроки математики, в основі яких підвищена увага до евристичних прийомів міркування, розширення інтелектуальної ємності змісту арифметичного матеріалу. Алгебраїчний і геометричний матеріал презентується на пропедевтичному рівні. Відмінною особливістю курсу математики є рання поява (уже в першому класі) змістовного компонента «Елементи логіки, комбінаторики, статистики та теорії ймовірностей», що обумовлено активною пропедевтикою цього компонента в початковій школі. Учні на уроках виконують завдання логічного характеру, пов’язані не тільки з математичними діями, а й загальною ерудицією.

Інтегровані курси «Я пізнаю світ», «Людина і світ» готують учнів до цілісного сприйняття навколишнього світу, коли природа виступає як цілісний системний об’єкт. Під час цих уроків учні пізнають багато цікавої інформації, вивчають природні явища в розрізі фізичної, хімічної та біологічної форми руху матерії, що дозволяє більш глибоко розкрити природні взаємозв'язки, сформувати цілісний та наочний образ природи. На уроках учні мають змогу пізнати елементи біології та екології, географії, фізики, астрономії, хімії, суспільствознавства та українознавства, що у свою чергу створює сприятливі умови для досягнення основної мети – формування природознавчої компетентності учнів. На уроці учні можуть не лише прослухати новий матеріал і переглянути цікаве відео, а й виконують вправи на опанування навичок швидкісного читання текстів, роботи з картою, демонстрації дослідів.

Освітній простір навчальних кабінетів, у яких навчаються класи за програмою науково-педагогічного проєкту «Інтелект України», оформлений згідно з рекомендаціями МОН щодо організації освітнього простору Нової української школи. У кабінетах визначені різні навчальні зони, виокремлені осередки навчально-пізнавальної діяльності, гри, художньо-творчої діяльності, осередки відпочинку, бібліотечки, місця для зберігання особистих речей. У класах наявні мультимедійні засоби навчання, шкільні меблі відповідають чинним стандартам.

Учителі, що працюють у проєктних класах, пройшли спеціальну фахову підготовку, зокрема відповідні тематичні курси для роботи за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України» та цільові семінари.

Кiлькiсть переглядiв: 352